Kinh tế tuần hoàn – Tương lai của tăng trưởng kinh tế bình đẳng và bền vững

Chiều ngày 14/10 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VCCI-VBCSD) tổ chức hội thảo chuyên đề “Kinh tế tuần hoàn – Tương lai của tăng trưởng kinh tế bình đẳng và bền vững”, với sự quan tâm theo dõi của khoảng 500 đại biểu từ các cơ quan bộ, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc tế, các cơ quan truyền thông và các doanh nghiệp qua kênh phát sóng trực tuyến của VCCI-VBCSD.