Dịch COVID-19: Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch

14/10/2021 17:45

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng về việc triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, liên quan đến giải pháp hỗ trợ ngành hàng không.

a12962021-1634206604.jpg
Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ các Hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện, hỗ trợ các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phù hợp với chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và quy định hiện hành; coi nhiệm vụ hỗ trợ các hãng hàng không là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian từ nay đến cuối năm và các năm tiếp theo. Đồng thời, các tổ chức tín dụng tích cực làm việc, phối hợp với các doanh nghiệp hàng không để tư vấn, hỗ trợ, thực hiện các giải pháp tín dụng trong thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.
Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hàng không gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí... theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ. Điều này nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là Thông tư số 14/2001/TT-NHNN mới được ban hành.

Văn bản cũng nêu rõ, tổ chức tín dụng xem xét, quyết định việc duy trì hạn mức tín dụng, cho vay mới đối với doanh nghiệp hàng không theo quy định hiện hành. Theo đó, tiết giảm tối đa các loại chi phí để tạo nguồn lực tài chính hỗ trợ khách hàng. Trên cơ sở năng lực, khả năng tài chính, tổ chức tín dụng tiếp tục cân đối, xem xét giảm lãi suất đối với các khoản cho vay của doanh nghiệp hàng không.

Trường hợp tổ chức tín dụng có nhu cầu điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để cấp tín dụng đối với các hãng hàng không, trên cơ sở đánh giá năng lực cung ứng vốn, đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn và kế hoạch kinh doanh của mình, tổ chức tín dụng gửi công văn đề nghị để Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.
Để tháo gỡ khó khăn cho hãng hàng không, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay đã tái cấp vốn cho các ngân hàng để các ngân hàng cho Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA) vay; VNA và các ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ và thực hiện giải ngân tổng số tiền 4.000 tỷ đồng.

Thùy Dương
You are reading the article "Dịch COVID-19: Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch" in category News. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0977.381.982) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan.kinhtexanh@gmail.com).