Law

Phóng viên có nên xuất hiện trong phóng sự điều tra

Nhà báo Vũ Quang: Tạp chí người làm báo số 439 – tháng 9/2020 có bài viết ”Phóng viên có nên xuất hiện trong phóng sự điều tra?“. Câu chuyện này cần sự quan tâm từ nhiều phía từ phóng viên đến cơ quan báo chí…