Có một Hà Nội trong “Nguyễn Quang Hưng 68”

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng vừa in xong tập thơ lục bát mang tên “Nguyễn Quang Hưng 68”, do NXB Hội nhà văn cấp phép. Đây là tập thơ thứ hai trong năm 2021 của anh.