Kon Hà Nừng – Viên ngọc quý giữa  Tây Nguyên

Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) đã được thông qua tại phiên họp thứ 33 của Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và sinh quyển UNESCO (ICC-MAB) diễn ra tại Nigeria vào tối 15/9/ 2021.