Câu chuyện dịch vụ thời đại dịch Covid 19

Những ngày làm việc dài và mức lương thấp đã ảnh hưởng đến những người lao động trong lĩnh vực dịch vụ. Nhưng kể từ khi đại dịch xảy ra, những khách hàng giận dữ và tình trạng thiếu hụt nhân viên đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.