LHQ kêu gọi chấm dứt tình trạng thiếu năng lượng và ngăn chặn biến đổi khí hậu

Ngày 24/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonia Guterres đã kêu gọi thế giới nhân đôi các nỗ lực chuyển đổi năng lượng để đảo ngược tình trạng khẩn cấp về khí hậu và giải quyết vấn đề thiếu năng lượng toàn cầu.